Tour 07

Tour 07

De Bicherbus kënnt mëttwochs, den 13. Mäerz, 17. Abrëll, 8. Mee, 5. a 26. Juni a 17. Juli 2024 laanscht.

08.30 - 09.15 Sandweiler

20 rue principale, nieft dem Kulturzentrum

09.30 - 10.00 Mutfert

Route de Remich, beim Futtballterrain

10.15 - 10.45 Bus

8 rue de Stadtbredimus, Parking vum Sport- a Schoulkomplex

11.00 - 11.30 Réimech

Parking „Um Gréin“

13.20 - 14.00 Kanech

Rue de Lenningen, Parking vun Futtballterrain

14.15 - 14.45 Mënsbech

Rue principale, Arrêt nieft der Grondschoul

14.55 - 15.45 Nidderaanwen

Routscheed (Am Sand), Grousse Parking virum Centre intégré pour personnes agées „Gréngewald“

Aktualiséiert