Tour 02

Tour 02

De Bicherbus kënnt dënschdes, den 18. Juni, 9. Juli, 10. September, 1. a 22. Oktober, 12. November an 3. Dezember 2024, 7. an 28. Januar an 18. Februar 2025 laanscht.

09.00 - 09.30 Houschent

Haaptstrooss, nieft der Kräizung vum Lisseneck an der Haaptstrooss

09.55 - 10.25 Pëtschent

Veinerstrooss, Parking nieft der Zone de loisirs

10.55 - 11.35 Bënzelt

Duarrefstrooss, virun der aler Grondschoul

13.10 - 14.00 Wäisswampech

Am Eelerich, nieft der Grondschoul an dem Futtballterrain

14.10 - 14.40 Hengescht

Hauptstrooss / N 7, Parkplaze laanscht der N7

15.00 - 15.50 Housen

Op der Héi, nieft dem Kulturzentrum

Aktualiséiert den